Τηλ. : 2310 486662

Όργανα Παιδικής Χαράς

Βάση του ειδικού κανονισμού αξιολόγησης και πιστοποίησης παιχνιδότοπων , τα όργανα παιδικής χαράς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα τόσο προς το σχεδιασμό τους, όσο και προς την κατασκευή τους.

Σύμφωνα με τα πρότυπα  EN1176-1 έως EN1176-7  και EN 1177 στα οποία προσδιορίζονται όλες οι απαιτήσεις ασφαλείας που πρέπει να πλήρη ο εξοπλισμός καθώς και οι προδιαγραφές ορθών πρακτικών εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, η INTER CERT αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ελέγχου και πιστοποίησης  μια σειράς παιδικών οργάνων όπως (σύνθετα όργανα,τραμπάλες,κούνιες κτλ.).

Το σήμα πιστοποίησης σας δίνει την δυνατότητα να εξασφαλίσετε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, τονίζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προιόντων σας.

Τα σήματα ποιότητας είναι πολύτιμα για τους καταναλωτές ως ενας χρήσιμος οδηγός για την επιλογή ασφαλών και ποιοτικών προιόντων.