Τηλ. : 2310 486662

Μηχανολογικά

Η INTER CERT εκτός από τις υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης κατά ISO 9001,1801,14001 και 22000, προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες πιστοποίησης προϊόντων με σκοπό την απόκτηση CE και Σημάτων Συμμόρφωσης (π.χ TUV) στα πλαίσια ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων.

Η εταιρία μας με τεχνικό δυναμικό που δραστηριοποιείται πλέον 20ετίας στον χώρο της πιστοποίησης, αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που απαιτούνται και πιο συγκεκριμένα

• Προέλεγχος σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα

• Εργαστηριακός έλεγχος προϊόντος

• Έκδοση πιστοποιητικού και χρήση σήματος

• Παρακολούθηση χώρου παραγωγής