Πρόσφατα η Inter Cert απέδωσε στην εταιρία EMMIS AE μετά από μια σειρά επιθεωρήσεων, Πιστοποιητικά  Συμμόρφωσης μέσω των οποίων, δίδεται το δικαίωμα χρήσης του λογοτύπου ΤÜV SÜD  επάνω στο προϊόν. Η πιστοποίηση, η οποία προέρχεται από τον συνεργαζόμενο & αναγνωρισμένο φορέα TÜV SÜD καθιστά την εταιρία EMMIS μια από τις λίγες εταιρίες παραγωγής μετασχηματιστών χαμηλής τάσης με προϊοντική πιστοποίηση-σήμα ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα EN/IEC 61558-2-4 , EN/IEC 61558-2-6 και EN/IEC 61558-2-15.

 

Η εταιρία EMMIS θα παρουσιάσει τη νέα σειρά πιστοποιημένων μετασχηματιστών στην διεθνή έκθεση Ανοβέρου “Hannover Messe 2014”, η οποία θα λάβει μέρος την περίοδο 7 -11 Απριλίου.