Τηλ. : 2310 486662

Η εταιρία μας

Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας στα πλαίσια της »Ευρωπαϊκής Ενοποίησης» αποτελεί πλέον πρόκληση για την Ελληνική Βιομηχανία. Η ανάπτυξη, βελτίωση αλλά και επιβίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων προϋποθέτει την διάνοιξη νέων οριζόντων τόσο στην ευρωπαϊκή όσο στην διεθνή αγορά.

Στόχος της INTER CERT είναι η αρμόδια και αντικειμενική παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης (Third part inspection) καθώς επίσης και η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε διάφορους τομείς της τεχνολογίας. Είναι πλαισιωμένη από άριστο τεχνικό δυναμικό όλων των ειδικοτήτων με μεγάλη εμπειρία σε τομείς όπως : »Πιστοποίηση προϊόντων» και »Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά QS 9000, ISO 9001, ISO-TS 16949, EMAS, ISO 14001, VDA 6.1, EN 46000, SCC, OHSAS, HACCP.

Η συμβουλευτική προσφορά της ως αρωγός κατά την φάση της σχεδίασης και παραγωγής, η διεξαγωγή βασικών ελέγχων στην Ελλάδα και ειδικών ελέγχων στα διαπιστευμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση εργαστήρια του Ανοβέρου και Αμβούργου και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών και σημάτων, όπως το πασίγνωστο σήμα »TÜV» που σημαίνει »πιστοποιημένη ασφάλεια», αποτελούν εγγύηση για την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων στην διεθνή αγορά.

Επιπλέον για κατασκευαστές των οποίων τα προϊόντα φέρουν Σήμα ασφάλειας »TÜV» υφίσταται νομική κατοχύρωση έναντι του αυστηρότατου νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί αστικής ευθύνης που αφορά πρόκληση ζημιών ελαττωματικών προϊόντων σε τρίτους.

Οι Έλληνες κατασκευαστές που συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις, αλλά και που συναλλάσσονται επαγγελματικά με το εξωτερικό, γνωρίζουν πολύ καλά την θετική αντιμετώπιση και διεθνή αναγνώριση που απολαμβάνουν εκείνα τα προϊόντα που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές και φέρουν το »Σήμα ασφάλειας και ποιότητας».

 

Το γραφείο της INTER CERT  στην  Θεσσαλονίκη, έχει την δυνατότητα να σας προσφέρει το ακόλουθο πακέτο υπηρεσιών :

 

ΤΟΜΕΑΣ QMS ISO 9001 ISO-TS 16949 EU Product   directives ISO   14001 ISO 18001 ISO   2200BRC

IFS

Μηχανών, σίδηρου και χάλυβα

n

n

n

n

n

Αυτοκινητοβιομηχανίας

n

n

n

n

n

Ηλεκτρομηχανολογικός

n

n

n

n

n

Χημικής βιομηχανίας

n

n

n

n

n

Τροφίμων

n

n

n

Χαρτοβιομηχανίας

n

n

Εμπορίας

n

n

Υπηρεσιών

n

n

n

Υγείας

n

n

n