Τηλ. : 2310 486662

 

Με την θέσπιση του νέου προτύπου ΕΛΟΤ HD384 καθώς και των εθνικών κανονισμών όπου καθορίζονται οι απαιτήσεις μελέτης , κατασκευής και συντήρησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  είναι απαραίτητος ό έλεγχος και η πιστοποίηση  αυτών αναφορικά με την ασφαλή τους λειτουργία.

Στον έλεγχο και στην πιστοποίηση εμπίπτουν όλες οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διασυνδεμένες στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες πιστοποίησης που αποτελούνται από τον έλεγχο του τεχνικού φακέλου , τον επιτόπιο έλεγχο της εγκατάστασης και την χορήγηση του πιστοποιητικού. Για τον έλεγχο της εγκατάστασης πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη έμπειρου επιθεωρητή μας (Διπλ. Ηλ/γου Μηχ/κου) χρησιμοποιώντας κατάλληλο διακριβωμένο εξοπλισμό βάση του HD384.

Ο έλεγχος σύμφωνα με το HD 384 αφορά αποκλειστικά την ασφάλεια της εγκατάστασης και όχι την ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης.