Τηλ. : 2310 486662

ISO 22000

Το πρότυπο ISO 22000  είναι ένα διεθνές πρότυπο Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων, το οποίο0 αποσκοπεί στην εναρμόνιση, σε παγκόσμια κλίμακα ,του τρόπου εφαρμογής των διεθνών αποδεκτών αρχών HACCP(Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) από τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων, ώστε να διατίθενται ασφαλή τρόφιμα στην αγορά. Το πρότυπο ISO 22000 περιλαμβάνει τις καθορισμένες εκείνες απαιτήσεις που σχετίζονται με την συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων.  

Πλεονεκτήματα πιστοποίησης κατά ISO 22000 του Συστήματος Ασφάλειας των Τροφίμων

Διασφαλίζει την εύκολη συμμόρφωση με την παρούσα και μελλοντική νομοθεσία στον τομέα ασφάλειας τροφίμων.

Αποδεικνύει την ικανότητα  της εταιρίας να ελέγξει κινδύνους αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων. 

Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα  της εταιρίας με σκοπό την μεγιστοποίησης του μεριδίου της αγοράς.

Καλλιεργεί το αίσθημα ασφάλειας των πελατών και καταναλωτών λόγω της ικανότητας της εταιρίας να παράγει ασφαλή προϊόντα.

Καλύπτει τους όρους συμμετοχής αναφορικά με την πιστοποίηση σε διαγωνισμούς δημοσίων φορέων.

Η INTER CERT πραγματοποιεί επιθεωρήσεις από εγκεκριμένους επιθεωρητές και σε συνεργασία με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς (QMSCERT) χορηγεί  Πιστοποιητικά ISO 22000 διαπιστευμένα από το Γερμανικό και το Ελληνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Dakks και ΕΣΥΔ).

Διαδικασία Πιστοποίησης

  1. Υποβολή αίτησης προς INTER CERT
  2. Οικονομική Προσφορά από INTER CERT
  3. Διενέργεια επιθεώρησης αρχικής αξιολόγησης και πιστοποίησης (ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2)
  4. Έκδοση και λήψη πιστοποιητικού