Τηλ. : 2310 486662

IFS

 
Το πρότυπο IFS  είναι ένα τεχνικό πρότυπο Ασφάλειας των Τροφίμων που καθιερώθηκε από τις Γερμανικές και Γαλλικές αλυσίδες τροφίμων και αποκοπεί στην δημιουργία ενός κοινού προτύπου ασφαλείας τροφίμων. Το πρότυπο IFSπεριέχει καθορισμένες απαιτήσεις για την ασφάλεια , νομιμότητα και ποιότητα των τροφίμων που πρέπει να ικανοποιούν οι οργανισμοί που επεξεργάζονται και συσκευάζουν τρόφιμα.

Πλεονεκτήματα πιστοποίησης κατά IFS

Διασφαλίζει την εύκολη συμμόρφωση με την παρούσα και μελλοντική νομοθεσία στον τομέα ασφάλειας τροφίμων.

Αποδεικνύει την ικανότητα  της εταιρίας να ελέγξει κινδύνους αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων. 

Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα  και την εξωστρέφεια της εταιρίας με σκοπό την επέκταση της και σε άλλες αγορές του εξωτερικού.

Καλλιεργεί το αίσθημα ασφάλειας των πελατών και καταναλωτών λόγω της ικανότητας της να εξασφαλίζει ένα υψηλό 

Βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια τους όρους συμμετοχής αναφορικά με την πιστοποίηση σε διαγωνισμούς δημοσίων φορέων.

Η INTERCERT πραγματοποιεί επιθεωρήσεις από εγκεκριμένους επιθεωρητές και σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς  χορηγεί διαπιστευμένα Πιστοποιητικά IFS.

Διαδικασία Πιστοποίησης

Υποβολή αίτησης προς INTERCERT

Οικονομική Προσφορά από INTERCERT

Διενέργεια επιθεώρησης αρχικής αξιολόγησης και πιστοποίησης (ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2)

Έκδοση και λήψη πιστοποιητικού