Τηλ. : 2310 486662

BRC

Το πρότυπο BRC  είναι ένα τεχνικό πρότυπο Ασφάλειας των Τροφίμων του Βρετανικού Εμπορίου το οποίο αποσκοπεί στην εκπλήρωση  των νομικών υποχρεώσεων των λιανικών επιχειρήσεων και  ταυτοχρόνως στην εξασφάλιση ενός υψηλού επίπεδου υπηρεσιών για την προστασία του καταναλωτή. Το πρότυπο BRC περιέχει  καθορισμένες απαιτήσεις  που στηρίζονται στις αρχές του HACCP δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην καλή βιομηχανική πρακτική (GMP) και στην ορθή υγιεινή πρακτική (GHP).

 

Πλεονεκτήματα πιστοποίησης κατά BRC

Διασφαλίζει την εύκολη συμμόρφωση με την παρούσα και μελλοντική νομοθεσία στον τομέα ασφάλειας τροφίμων.

Αποδεικνύει την ικανότητα  της εταιρίας να ελέγξει κινδύνους αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων.

Αυξάνει την ανταγωνιστικότητα  και την εξωστρέφεια της εταιρίας με σκοπό την επέκταση της και στις πιο απαιτητικές αγορές του εξωτερικού.

Καλλιεργεί το αίσθημα ασφάλειας των πελατών και καταναλωτών λόγω της ικανότητας της να εξασφαλίζει ένα υψηλό  επίπεδο ποιότητας

 

Η INTER CERT πραγματοποιεί επιθεωρήσεις από εγκεκριμένους επιθεωρητές και σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς  χορηγεί  διαπιστευμένα Πιστοποιητικά BRC .

 

Διαδικασία Πιστοποίησης

Υποβολή αίτησης προς INTER CERT

Οικονομική Προσφορά από INTER CERT

Διενέργεια επιθεώρησης αρχικής αξιολόγησης και πιστοποίησης (ΦΑΣΗ 1 & ΦΑΣΗ 2)

Έκδοση και λήψη πιστοποιητικού