Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων ΕΕ 2016/679