Στρατηγικές Συνεργασίες

Η INTER CERT έχει αναπτύξει εδώ και πολλά χρόνια στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους ευρωπαϊκούς φορείς όπως ο TÜV παρέχοντας υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης στους πιο δύσκολους και εξειδικευμένους τομείς.

Οι άμεσα συνεργαζόμενοι φορείς είναι οι εξής :

ΤÜV SÜD

ΤÜV SAARLAND

MPA

QMSCERT